Terápia

Válaszd ki valamelyik terápiát a leírás megjelenítéséhez.

Dr. Marton Dévényi Éva nevéhez fűződik a terápia kifejlesztése, mely Delacato módszerére alapoz. Ez a motoszenzoros terápia az idegrendszeri érést segíti elő. Az ember fejlődéstani mozgássorozatát veszi alapul. A foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap ezeknek a mozgásoknak gyakorlása, újratanulása. A hatása, amelynek lényegi elemei a gyakorlatok nagy elemszáma és a hetente legalább kétszer 1 órában gyakorlásra kerülő mozgásformák újraindítják, úgy mond „belökik” az agy fejlődését. A terápia és a fejlesztés meghatározása egy mozgásfelméréssel kezdődik. A felmérés után egy előre meghatározott feladatsorral történik a mozgásfejlesztés.

A módszert Carl Henry Delacato neurológus fejlesztett ki, Magyarországon Kulcsár Mihályné nevéhez fűződik az elemi mozgásokon alapuló mozgásfejlesztés. A módszer azt mondja, hogy az idegrendszer és a mozgás fejlődése között szoros összefüggés van. Ha a mozgásfejlődés egyes szakaszai kimaradnak, vagy az adott mozgásforma nem rögzül megfelelően az idegrendszerben, akkor az ehhez kapcsolódó agyi központok nem fognak megfelelően kifejlődni, egymáshoz integrálódni, differenciálódni. Delacato nézete szerint, a mozgás mindennek az alapja, és ha a fejlődés során eltérés következik be, akkor az agyi rendszerek nem fognak integrált módon működni, mely a későbbiek során tanulási,- magatartásbeli,- és viselkedészavarokat okozhatnak. A módszer lényege, hogy azok a gyermekek, akik az érésben lemaradtak, a mozgás segítségével újraélhetik a korábbi szakaszokat, így lemaradásukat behozhatják. A felmérés után egy előre meghatározott feladatsorral történik a gyermek fejlesztése.

A fejlődés szempontjából vannak kulcs fontosságú alapkészségek, ezeknek az optimális működési hiánya befolyásolja a későbbi fejlődést. Az alapkészségek fejlődésének jelentős része óvodás korban történik. Ha ezek a készségek nem alakulnak ki időben a fejlődés lelassul és lemarad. A készségek rendszere nélkülözhetetlen folyamat a tanuláshoz. Ahhoz, hogy valaki önálló tanulásra alkalmas legyen a személyiség alapvető kompetenciáinak optimálisan kell fejlődnie.
A kognitív képességek más szóval a megismerő funkciók segítenek a világ megismerésében az összefüggések megértésében a tájékozódásban. Idetartoznak a figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodás.

A hét szükséges alapkészség 4-8 évesek esetében:

  • írásmozgás koordináció készsége, amely az írás tanítás feltétele
  • beszédhallás készsége a sikeres olvasás tanítás nélkülözhetetlen eleme
  • relációszókincs az eredményes kommunikáció alapja
  • az elemi számolás
  • a tapasztalati következtetés
  • a tapasztalati összefüggés-megértés
  • szocialitás, amely az iskolai élethez és fejlődéshez nélkülözhetetlen