Mozgásfejlesztés

mozgás, fejlesztés, nevelés, tanítás, oktatás, edzés, fejlődés, haladás, változás

Mikor keress?

 • gyermekednek bizonytalan a mozgása
 • állandóan mozog, nem képes megülni
 • ügyetlen, mindentől megijed
 • probléma van a magatartásával
 • kognitív képességei lemaradtak
 • beszéde fejletlen
 • mozgásfejlődése lassabb
 • figyelme gyorsan elkalandozik
 • megoldás nélkül feladja a küzdelmet
 • olvasási-számolási- helyesírási problémái vannak
 • nagycsoportos és nem alkalmas az iskolára
 • idegrendszere fejletlen, sokat sírt babaként
 • visszahúzódó
 • bátortalan

 

Azok a gyermekek, akiknek a készségei elakadtak vagy lemaradtak a szükségestől, úgy érzik egy labirintusba kerültek és nem találják a kiutat. Ezek a gyermekek elvesznek az információkban, nem tudják követni az utasításokat, nem értik mit várnak el tőlük, nem találják a helyüket és szenvedésként élik meg a tanulást. Egyre több negatív visszacsatolást kapnak. Szülőként nem értitek mi történt gyermeketekkel, aki eddig kiegyensúlyozott, boldog gyermek volt. Otthon egyre többet és többet gyakoroltok, mégsem változik semmi. Nem javul a teljesítmény, csak romlik a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermek egyre kezelhetetlenebbé válik. Ezért a kudarcok halmozódnak iskolában, otthon, társak között és gyermeketek elérkezik a motiváció elvesztéséhez, a tanulás elakadásához, önbizalom csökkenéséhez. Elhiszi magáról, hogy ő nem képes jól teljesíteni. Ti szülőként is egyre feszültebbé, kedvetlenebbé váltok.

Miért történik mind ez? Azért mert gyermeketek nem képes jobban teljesíteni és nem azért, mert nem akar, hanem nincsenek meg hozzá a megfelelően fejlett készségek, idegrendszere nem képes követni a feladatokat. Ne várjátok meg, hogy gyermeketek idáig jusson! Keressétek meg a szükséges fejlesztést, a szükséges szakembert, hogy boldog kiegyensúlyozott felnőtté válljon gyermeketek és ezáltal megtapasztaljátok ti is a boldogságot és a boldog szülő-gyermek kapcsolatot. Ha engem választotok, mutatom a lehetőséget hogyan induljunk el, a boldog szülő-gyermek kapcsolathoz és a tanulás boldog megéléséhez.

Állapot és mozgásvizsgálat

Vizsgálat két lépésben történik. Először megismerem a gyermek anamnézisét majd ezt követően kerül sor a gyermek vizsgálatára, megfigyelésére. Vizsgálat kb. 1,5 – 2 órát vesz igénybe, nem értelmi képességeket mér. A gyermeknél ép intellektusa ellenére is lehetnek fejlődési eltérések, mert az adott idegrendszeri területek éretlenek. Már 5 évesen megfigyelhetőek a fejlesztendő területek. Az egyéni mozgássor összeállítása a vizsgálat eredményei alapján történik.

mozgás-fejlesztés-nevelés-tanítás-oktatás-edzés-fejlődés-haladás

A vizsgálat kiindulási alapot ad a fejlesztendő területekhez, egyéni home – tréninghez. Személyre szabottan összeállítom és betanítom a tréninget. A tréninget általában 3-4 hétig kell végezni. A home – tréning alatt segítséget biztosítok a szülőnek videó kontrollal, ha elakad. Kontroll vizsgálat alkalmával találkozunk újból, ekkor megbeszéljük az addigi tapasztalatokat és újabb tréning sort állítok össze.

Mozgásfejlesztés

A mozgásnak kiemelkedő szerepe van a kognitív képességek fejlődésében, tanulásban, szocializációban. Az idegrendszer fejlődésének leghatékonyabb eszköze a mozgás. A tanulási problémák hátterében legtöbbször az idegrendszer alulszervezettsége áll.

mozgás fejlesztés nevelés tanítás oktatás edzés fejlődés haladás 3

Mozgásfejlesztéssel a magzati reflextől a kéreg alatti területekig lehet fejleszteni az idegrendszert és képességeit. Mozgás segítségével az idegrendszeri folyamatok beindíthatók, gyorsíthatók és sokszor már a 2.- 3. héten beindul a fejlődés. A fejlesztés során újra éli a mozgás fejlődés egy korábbi szakaszát. Ezzel az elmaradt területek érési folyamatát indítja be és megkezdődik a hiányok pótlása illetve a hibásan működő folyamatok helyreállítása. A mozgásterápiának ellenjavallata nincs, bármilyen más mozgással kombinálható 4 éves kortól akár a felnőtt korig.

Részképességek  mérése – fejlesztése egyéni és home training

mozgás fejlesztés nevelés tanítás oktatás edzés fejlődés haladás 10

A fejlődés szempontjából vannak kulcs fontosságú alapkészségek, ezeknek az optimális működési hiánya befolyásolja a későbbi fejlődést. Az alapkészségek fejlődésének jelentős része óvodás korban történik. Ha ezek a készségek nem alakulnak ki időben a fejlődés lelassul és lemarad. A készségek rendszere nélkülözhetetlen folyamat a tanuláshoz. Ahhoz, hogy valaki önálló tanulásra alkalmas legyen a személyiség alapvető kompetenciáinak optimálisan kell fejlődnie.
A kognitív képességek más szóval a megismerő funkciók segítenek a világ megismerésében az összefüggések megértésében a tájékozódásban. Idetartoznak a figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodás.

A hét szükséges alapkészség 4-8 évesek esetében:

 • írásmozgás koordináció készsége, amely az írás tanítás feltétele
 • beszédhallás készsége a sikeres olvasás tanítás nélkülözhetetlen eleme
 • relációszókincs az eredményes kommunikáció alapja
 • az elemi számolás
 • a tapasztalati következtetés
 • a tapasztalati összefüggés-megértés
 • szocialitás, amely az iskolai élethez és fejlődéshez nélkülözhetetlen

Delacato- féle Komplex mozgásfejlesztés

A módszert Carl Henry Delacato neurológus fejlesztett ki, Magyarországon Kulcsár Mihályné nevéhez fűződik az elemi mozgásokon alapuló mozgásfejlesztés. A módszer azt mondja, hogy az idegrendszer és a mozgás fejlődése között szoros összefüggés van. Ha a mozgásfejlődés egyes szakaszai kimaradnak, vagy az adott mozgásforma nem rögzül megfelelően az idegrendszerben, akkor az ehhez kapcsolódó agyi központok nem fognak megfelelően kifejlődni, egymáshoz integrálódni, differenciálódni. Delacato nézete szerint, a mozgás mindennek az alapja, és ha a fejlődés során eltérés következik be, akkor az agyi rendszerek nem fognak integrált módon működni, mely a későbbiek során tanulási,- magatartásbeli,- és viselkedészavarokat okozhatnak. A módszer lényege, hogy azok a gyermekek, akik az érésben lemaradtak, a mozgás segítségével újraélhetik a korábbi szakaszokat, így lemaradásukat behozhatják. A felmérés után egy előre meghatározott feladatsorral történik a gyermek fejlesztése.

Alapozó mozgásfejlesztéssel

Dr. Marton Dévényi Éva nevéhez fűződik a terápia kifejlesztése, mely Delacato módszerére alapoz. Ez a motoszenzoros terápia az idegrendszeri érést segíti elő. Az ember fejlődéstani mozgássorozatát veszi alapul. A foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap ezeknek a mozgásoknak gyakorlása, újratanulása. A hatása, amelynek lényegi elemei a gyakorlatok nagy elemszáma és a hetente legalább kétszer 1 órában gyakorlásra kerülő mozgásformák újraindítják, úgy mond „belökik” az agy fejlődését.